Tonsberegner

Når du skal udregne dit tonsbehov på en kantpresse er der flere faktorer der spiller ind. Vi har lavet nedenstående beregner for at lette denne udregning. Du skal blot indtaste nedenstående oplysninger

Pladetykkelse: Her angives emnets godstykkelse.

Brudstyrke: Her angives stålets brudstyrke i kg/mm².
Aluminium ligger typisk mellem 20 og 25 kg/mm².
Alm. stål ligger typisk mellem 37 og 45 kg/mm².
Rustfrit stål ligger typisk mellem 60 og 70 kg/mm².
Det er meget vigtigt at du kender den rigtige brudstyrke, da det har stor indvirkning på beregningen.

V-spor: Her angives bredden på det V-spor i underværktøjet du ønsker at benytte dig af. Det optimale V-spor findes ved at gange pladetykkelsen med følgende faktorer:
Er pladetykkelsen fra 0,5 til 2,5 mm. ganges pladetykkelsen med 6.
Er pladetykkelsen fra 3 til 8 mm. ganges pladetykkelsen med 8.
Er pladetykkelsen fra 9 til 10 mm. ganges pladetykkelsen med 10.
Er pladetykkelsen fra 12 mm. eller derover ganges pladetykkelsen med 12.

Husk at hvis du vælger et V-spor der er for smalt til opgaven, stiger tonsbehovet markant. Vælger du derimod et V-spor der er for bred til opgaven, bliver radius i bukket større, men tonsbehovet falder også. Brug af et bredere V-spor kan blive nødvendigt, hvis kantpressen ikke har de tons, som opgaven kræver.

Arbejdslængde i mm.: Her angives emnets bredde i mm.

Vi tilstræber naturligvis at vores beregnere, og formlerne der ligger bag, er så nøjagtige som muligt. Men grundet løbende ændringer i produktudvikling, materialer osv. må vores beregnere kun betegnes som værende retningsvisende. Sandfeld A/S kan derfor ikke kan gøres ansvarlig for skader og tab som følge af brugen af nedenstående beregner. Ønsker du en nøjagtig beregning bør du rette henvendelse til en ingeniør.

Bemærk! Der må ikke bruges komma i beregneren. Brug i stedet punktum.
mm
kg/mm2
mm
mm